PROMOTIONS

จัดฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

9,500บาท ผ่อนชำระ 0% 10 เดือน*

ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

จัดฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

9,500บาท ผ่อนชำระ 0% 10 เดือน*

ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

OUR ARTICLES

ทันตกรรมจัดฟัน

เป็นการรักษาความผิดปกติจากการเรียงตัวของฟัน ช่วยแก้ปัญหาการมีฟันซ้อนเก,ฟันบิด ฟันห่าง เพื่อให้เกิดการเรียงตัวของฟันที่สวยงาม เพิ่มความมั่นใจและพัฒนาบุคคลิกภาพ แต่นอกจากเรื่องความสวยงามแล้ว การสบฟันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อความสามารถในการบดเคี้ยวและความสวยงามในระยะยาว

ทันตกรรมรากฟันเทียม

ทันตกรรมรากฟันเทียม คือ การทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยการอาศัย วัสดุไททาเนียมที่เราเรียกกันว่า “รากเทียม” ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ แข็งแรง และสามารถเชื่อมติดกับกระดูกของมนุษย์ได้อย่างปลอดภัย จึงสามารถนำมาเป็น ส่วนหนึ่งของการใส่ฟันปลอม ทั้งชนิดติดแน่นและถอดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดความมั่นใจและสวยงามใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ และนับเป็นวิธีการทดแทนฟัน ที่ดีที่สุดในปัจจุบันเลยทีเดียว

ทันตกรรมรากฟันเทียม

ทันตกรรมรากฟันเทียม คือ การทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยการอาศัย วัสดุไททาเนียมที่เราเรียกกันว่า “รากเทียม” ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ แข็งแรง และสามารถเชื่อมติดกับกระดูกของมนุษย์ได้อย่างปลอดภัย จึงสามารถนำมาเป็น ส่วนหนึ่งของการใส่ฟันปลอม ทั้งชนิดติดแน่นและถอดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดความมั่นใจและสวยงามใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ และนับเป็นวิธีการทดแทนฟัน ที่ดีที่สุดในปัจจุบันเลยทีเดียว

ทันตกรรมรากฟันเทียม

ทันตกรรมรากฟันเทียม คือ การทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยการอาศัย วัสดุไททาเนียมที่เราเรียกกันว่า “รากเทียม” ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ แข็งแรง และสามารถเชื่อมติดกับกระดูกของมนุษย์ได้อย่างปลอดภัย จึงสามารถนำมาเป็น ส่วนหนึ่งของการใส่ฟันปลอม ทั้งชนิดติดแน่นและถอดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดความมั่นใจและสวยงามใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ และนับเป็นวิธีการทดแทนฟัน ที่ดีที่สุดในปัจจุบันเลยทีเดียว

ทันตกรรมจัดฟัน

เป็นการรักษาความผิดปกติจากการเรียงตัวของฟัน ช่วยแก้ปัญหาการมีฟันซ้อนเก,ฟันบิด ฟันห่าง เพื่อให้เกิดการเรียงตัวของฟันที่สวยงาม เพิ่มความมั่นใจและพัฒนาบุคคลิกภาพ แต่นอกจากเรื่องความสวยงามแล้ว การสบฟันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อความสามารถในการบดเคี้ยวและความสวยงามในระยะยาว

ทันตกรรมจัดฟัน

เป็นการรักษาความผิดปกติจากการเรียงตัวของฟัน ช่วยแก้ปัญหาการมีฟันซ้อนเก,ฟันบิด ฟันห่าง เพื่อให้เกิดการเรียงตัวของฟันที่สวยงาม เพิ่มความมั่นใจและพัฒนาบุคคลิกภาพ แต่นอกจากเรื่องความสวยงามแล้ว การสบฟันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อความสามารถในการบดเคี้ยวและความสวยงามในระยะยาว

ทันตกรรมจัดฟัน

เป็นการรักษาความผิดปกติจากการเรียงตัวของฟัน ช่วยแก้ปัญหาการมีฟันซ้อนเก,ฟันบิด ฟันห่าง เพื่อให้เกิดการเรียงตัวของฟันที่สวยงาม เพิ่มความมั่นใจและพัฒนาบุคคลิกภาพ แต่นอกจากเรื่องความสวยงามแล้ว การสบฟันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อความสามารถในการบดเคี้ยวและความสวยงามในระยะยาว

ทันตกรรมจัดฟัน

เป็นการรักษาความผิดปกติจากการเรียงตัวของฟัน ช่วยแก้ปัญหาการมีฟันซ้อนเก,ฟันบิด ฟันห่าง เพื่อให้เกิดการเรียงตัวของฟันที่สวยงาม เพิ่มความมั่นใจและพัฒนาบุคคลิกภาพ แต่นอกจากเรื่องความสวยงามแล้ว การสบฟันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อความสามารถในการบดเคี้ยวและความสวยงามในระยะยาว

TESTIMONIALS

อดีตผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

Read More

ประทับใจมากครับ รากฟันเทียมที่ทำใหม่ใช้งานได้ดี เหมือนได้ฟันแท้กลับคืนมาครับ

เจ้าของธุรกิจ

Read More

รากเทียม ไม่เคยทำ Happyมากๆ ฝีมือเยี่ยมดูแลอย่างดี ขอบคุณครับ

Chief Aircraft Maintenance Engineer

Read More

ทำรากเทียมที่ YDC แล้วช่วยให้ยิ้มกว้างงงงงงงขึ้น กว่าเมื่อก่อนเยอะเลยครับ

Contact Us

456/11-12 Soi Ladprao 94 Plubpla, Wanghonglhang, Bankok, Thailand 10310